A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ABC szerint > Március 15. - wyw.hu

Tartalom:

marcius15.wyw.hu

A 12 pont felolvasása Debrecenben
A 12 pont felolvasása Debrecenben
http://mek.oszk.hu/01900/01903/html/index346.html

A 12 pont felolvasása Debrecenben - litográfia. (A magyarok krónikája. Szerkesztette: Glatz Ferenc)

mek.oszk.hu
A 12 pont nyomtatott példánya
A 12 pont nyomtatott példánya
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:12_pont.jpg&filetimestam ...

12 pont (Mit kiván a magyar nemzet.) - "12 points of the Hungarian Revolutionaries of 1848: What the Hungarian people want"

hu.wikipedia.org
A 12 pont története
A 12 pont története
http://marcius15.kormany.hu/a-12-pont-tortenete-2013

A 12 pont születése, megfogalmazása és értelmezése. Mit kíván a Magyar nemzet?

marcius15.kormany.hu
A Batthyány család mauzóleuma térkép
A Batthyány család mauzóleuma térkép
http://www.emlekev.hu/emlekevek/batthyany_lajos_emlekev/adattar/article/D888 ...

Az első független magyar miniszterelnök, az 1849. október 6-án kivégzett Batthyány Lajos nyugszik itt családja körében. Tetemét először titokban helyezték el a ferencesek templomának kriptájában, a kiegyezést követően, 1870-ben országos gyászszertartás kíséretében temették a félig kész, csak a következő évben befejezett mauzóleumba.

www.emlekev.hu
A Felvidéken is ünnepelnek a magyarok
A Felvidéken is ünnepelnek a magyarok
http://www.hirtv.hu/kulfold/hethatar/?article_hid=204904

[2008-03-15] Felvidék-szerte több száz helyen emlékeznek meg ezekben a napokban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 160 évvel ezelőtti kezdetéről, a magyar nemzeti ünnepről. Rendszerint az önkormányzatok, civil szervezetek rendezik az ünnepségeket, sok helyen egy-egy honvédsírnál vagy más, a forradalomhoz és szabadságharchoz kötődő emlékhelynél zajlik a megemlékezés ...

www.hirtv.hu
A fontosabb március 15-i események
A fontosabb március 15-i események
http://www.nepszava.com/index.php?topic=4470&page=3583&PHPSESSID=5a96c6e740c ...

Sólyom László köztársasági elnök erdélyi útja miatt vita kezdődött arról, hogy Szili Katalin vagy Gyurcsány Ferenc jogosult-e parancsot adni a zászlófelvonásra. Szili hivatala úgy gondolta, hogy a házelnököt illeti a jog, Sólyom azonban a miniszterelnököt kérte fel a helyettesítésre...

www.nepszava.com
A halhatatlan történész hagyatéka
A halhatatlan történész hagyatéka
http://www.mno.hu/portal/538903?searchtext=1848

2008. január 25. Ma temetik Óbudán Varga János akadémikust, tudományos kutatót, írót. Az Eötvös-egyetem középkori magyar történeti tanszékének tanársegédjeként 1952-ben publikált, a XVIII. századi jobbágyterhekkel foglalkozó tanulmányaitól egyenes út vezetett a felszabaduló parasztság részvételét az 1848-i önvédelmi háborúban tárgyaló könyvéhez, amellyel 1955-ben, az országban az elsők között nyerte el nyílt vitában a kandidátusi fokozatot. Varga János személyes példájával a diákok túlnyomó többségét úgy állította a forradalom ügye mellé, hogy azok a provokációkat is elhárítva felelősségteljes szerepet vállaltak 1956 fejleményeiben.

www.mno.hu
A hazáért 1848-2004
A hazáért 1848-2004
http://www.libri.hu/hu/book/tortenelem/hadtortenet/a_hazaert_1848_2004

Közeledik a Magyar Honvédség megalakulásának, az 1848/49. évi szabadságharc idején megvívott dicsőséges küzdelmeinek 160. évfordulója, ugyanakkor napjainkig sem rendelkezünk átfogó képpel a magyar haderő múltjáról, a magyar katona helytállásáról.

www.libri.hu
A Kokárda története | doksi.hu
A Kokárda története | doksi.hu
http://www.doksi.hu/news.php?order=ShowArticle&id=379

A trikolórt, a háromszínű zászlót Európában a francia forradalom tette "divatossá". A párizsi események ihlették meg Szendrey Júliát is, amikor március 15-én megvarrta és Petőfi mellére tűzte a ma ismert kokárdák első példányát. Petőfi naplójában olvasható, hogy miközben ő a Nemzeti dalt írta, felesége nemzetiszín főkötőt készített magának. Az események hatására a magyar színhármas (a piros az erőt, a fehér a hűséget, a zöld a reményt jelképezi) vált a hivatalos lobogóvá.

www.doksi.hu
A Landerer és Heckenast nyomda előtt
A Landerer és Heckenast nyomda előtt
http://mek.oszk.hu/01900/01903/html/index343.html

Vinzenz Katzler: A Landerer és Heckenast nyomda előtt 1848. március 15-én - színes litográfia Széchenyi István. Szerkesztette: Fenyõ Ervin. Helikon Kiadó, Budapest, 1991, 90. kép. Fotó: Gyarmathy László. Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Képcsarnok, Budapest.

mek.oszk.hu
A márciusi ifjak politikai nézetei és harcai
A márciusi ifjak politikai nézetei és harcai
http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/03/451.html

A márciusi ifjúság mint jellegzetesen értelmiségi csoport otthonos volt a haladó eszmék és jelszavak körében; az osztályviszonyok közt csak nehezen igazodott el. A zsarnokság ellen támasztott forradalom lépéseit jól ki tudták számítani; a demokratikus államforma hatalmának osztályalapjáról kevéssé tisztázott fogalmaik voltak.

mek.oszk.hu
A nagy nap krónikája
A nagy nap krónikája
http://www.dinero.hu/marc15/kronika1.htm

Az előző napi terveknek megfelelően reggel hat és nyolc óra között a Dohány és Síp utcák sarkán álló ház első emeletén, ahol Petőfi Sándor és felesége bérelt szobát, ő maga, a költő, Jókai Mór, Vasvári Pál és Bulyovszky Gyula tanácskozik a teendőkről...

www.dinero.hu
A rab oroszlán
A rab oroszlán
http://vmek.niif.hu/01000/01006/html/vs184801.htm#11

Petőfi Sándor: A rab oroszlán - Forradalmi versek...

vmek.niif.hu
A szabadságharc fontosabb alakjai
A szabadságharc fontosabb alakjai
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Az_1848%E2%80%9349-es_forradalom ...

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc fontosabb alakjai.

hu.wikipedia.org
A szabadságharc hadtörténete
A szabadságharc hadtörténete
http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/1848/

1848-1849 - A szabadságharc hadtörténete. Kronológia, A Hadtörténeti Gyűjtemény könyveiből...

www.bibl.u-szeged.hu
A szabadsághoz
A szabadsághoz
http://vmek.niif.hu/01000/01006/html/vs184802.htm#30

"Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe! Oly sokáig vártunk rád epedve, Annyi éjen által, mint kisértet, Bolygott lelkünk a világban érted..." (Pest, 1848. március 27-e előtt)

vmek.niif.hu
A szomszédban hősök lettek '48 ellenfeleiből
A szomszédban hősök lettek '48 ellenfeleiből
http://index.hu/tudomany/tortenelem/iancu3664/

[2008. 03. 14.] Avram Iancu a román, Jsip Jelacic a horvát nemzeti önrendelkezés szimbólumai hazájukban. Kultuszok vetekedik a magyar forradalmárok hazai tiszteletével. Céljaik is hasonlóak voltak, mégis egymás ellen harcoltak ...

index.hu
Aradi vértanúk
Aradi vértanúk
http://hu.wikipedia.org/wiki/Aradi_v%C3%A9rtan%C3%BAk

Aradi vértanúk összefoglaló néven őrzi a magyar nemzet emlékezete az 1848–49-es szabadságharc 13 hős katonai vezetőjét, akiket 1849. október 6-án Aradon végeztek ki. A vértanúk név szerint. Kivégzésük, további vértanúk, utcanevek, emlékművek...

hu.wikipedia.org
Aradi vértanúk és Batthyány Lajos kivégzése
Aradi vértanúk és Batthyány Lajos kivégzése
http://www.unnep.eu/nemzeti-unnepek/aradi-vertanuk-es-batthyany-lajos-kivegz ...

"… a mellékelt ítéletek végrehajtására reggel, kellõ idõben kerüljön sor, hogy az elítéltek elrettentõ példaként egész nap közszemlére legyenek kitéve a vesztõhelyen." idézet az aradi vértanúk kivégzésével kapcsolatos utasításából.

www.unnep.eu
Augusztus 20 - augusztus20.wyw.hu
Augusztus 20 - augusztus20.wyw.hu
http://augusztus20.wyw.hu/

Augusztus 20 katalógus az államalapítás és az új kenyér ünnepe. I. István (Szent István), király, augusztus 20.-i tűzijáték, nemzeti ereklyék. Wyw augusztus 20.-a katalógus.

augusztus20.wyw.hu
Augusztus 20.
Augusztus 20.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_20

Az államalapító Szent István király emlékére hivatalos állami ünnep.

hu.wikipedia.org
Aulich Lajos
Aulich Lajos
http://hu.wikipedia.org/wiki/Aulich_Lajos

Aulich Lajos (Pozsony, 1793. augusztus 25. – Arad, 1849. október 6.) honvédtábornok, hadügyminiszter, az aradi vértanúk egyike. Október hatodikán, hajnalban végezték ki hetedikként, Leiningen-Westerburg Károly után.

hu.wikipedia.org
Az 1848–49-es szabadságharc nevelő hatása
Az 1848–49-es szabadságharc nevelő hatása
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=1998-03-ta-Bora-1848

Történelmünk jeles eseményének 150. évfordulója lehetőséget kínál arra, hogy az iskolában az ünnep keretében, de ne csak egyetlen napon, hanem az oktatás-nevelés során egész évben visszanyúljunk a magyarországi polgári társadalom gyökeréig, hiszen a múlt ismerete önmagunk és jelenünk megértéséhez vezet.

www.oki.hu
Az 1848–49-i szabadságharc anekdotakincséből
Az 1848–49-i szabadságharc anekdotakincséből
http://web.axelero.hu/kesz/jel/03_03/anekdota.html

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére igazi ritkaságot ajánlunk Olvasóink figyelmébe. Az alább közreadott történetek Farkas Emőd: Az 1848-49-i szabadságharc anekdotakincse c. könyvéből valók, amely 91 évvel ezelőtt jelent meg először a Rózsa Kálmán és Neje Könyvkiadó és Könyvnyomda Rt. gondozásában. A derűs, olykor fekete humorral átitatott történetek közel hozzák a mai kor emberéhez a régi idők hétköznapjait – mindenféle történelmi pátosz és historizálás nélkül.

web.axelero.hu
Az 1848-49-es szabadságharc megtorlása
Az 1848-49-es szabadságharc megtorlása
http://www.unnep.eu/nemzeti-unnepek/az-1848-49-es-szabadsagharc-megtorlasa.html

A szabadságharc megtorlása a fegyverletétel elõtt megkezdõdött, kicsúcsosodása a vereség után következett be. Katonákon kívül politikusok és polgári személyek is áldozatul estek a megtorlásoknak. Haynau, a bresciai hiéna. Az 1848-49-es szabadságharc megtorlásainak jelképe Batthyány Lajos és az aradi tábornokok kivégzése.

www.unnep.eu
Az aradi vértanúk utolsó mondatai
Az aradi vértanúk utolsó mondatai
http://www.unnepi-idezetek.hu/Aradi-v%e9rtan%fak/

Az aradi vértanúk utolsó mondatai kigyűjtve. Az idézeteket továbbküldheted ismerőseidnek, barátaidnak az oldalon található idézetküldő űrlap segítségével.

www.unnepi-idezetek.hu
Az emlékezés politikája
Az emlékezés politikája
http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/37/fesich.htm

Az emlékezés politikája: az 1848-as forradalmak százötven éves évfordulója Magyarországon, Romániában és Szlovákiában...

www.c3.hu
Az országgyűléshez
Az országgyűléshez
http://vmek.niif.hu/01000/01006/html/vs184801.htm#20

Sokat beszéltek, szépet is beszéltek, Jót is, de ebbül a hon még nem él meg, Mert nincs rendében eljárásotok, Ti a dolog végébe kaptatok, És így tevétek már régóta mindig; Látják, kik a multat végigtekintik.

vmek.niif.hu
Oldal leírása
marcius15.wyw.hu: Március 15. katalógus. Magyar Nemzeti ünnep. 1848-1849-es forradalom és szabadságharc. Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Széchenyi István, Bem József. Magyar forradalom, Aradi vértanúk, kokárda, és emlékművek. Információk, honlapok gyűjteménye Március 15.-ével kapcsolatban.
Gyűjteményünkben 194 válogatott március 15. témakörhöz kapcsolódó link közül válszthatsz!
Szponzorált linkek
Közösség
Megosztás a Facebook-on Add a Twitter-hez Google+

Csevegő
Aktív linkek: 194 | Várakozó linkek: 0 | Ajánlott linkek: 0 | Linkre kattintás összesen: 77768